RECERCA UMANRESA

RECERCA UMANRESA

GRIBiPoFET - GRInDoSSeP - GRENEA - GRESP

UManresa compta amb quatre grups de recerca emergents.

 

GRIBIPOFET. Grup de Recerca i Innovació en Podologia, Biomecànica, Fisioteràpia i Exercici Terapèutic

L’activitat científica del grup gira al voltant de l’estudi del diagnòstic i el tractament de les afeccions neuromusculoesquelètiques prevalents de l’aparell locomotor dins la Podologia i la Fisioteràpia. De manera específica, el grup participa en la validació i homologació d’eines.

GRINDOSSEP. Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació i Seguretat del Pacient

El grup s’articula en tres grans eixos: l’estudi del procés metodològic de la simulació i altres estratègies d’aprenentatge experiencial innovadores, l’anàlisi de la transferència dels coneixements assolits a través de l’ús d’aquestes metodologies tant en l’àmbit educatiu com en la pràctica professional i l’avaluació de la transferència en termes de qualitat assistencial, seguretat del pacient i innovació.

GRENEA. Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge

Indaga sobre els processos d’aprenentatge vinculats a l’experimentació dels infants i la recerca a través de l’acció interactiva amb l’entorn, els materials, els seus iguals i els adults referents. També té en compte aspectes vinculats al desenvolupament cognitiu de l’infant a través de les teories neurocientífiques així com altres factors endògens i exògens que poden afectar els processos d’aprenentatge.

GRESP. GRUP DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA

Les principals línies de recerca són les desigualtats en salut, l’avaluació d’intervencions en salut comunitària, la salut mental (addiccions comportamentals i consum de drogues legals i il·legals), el comportaments de salut en adolescents i l’alimentació.