El grup té una activitat intensa de producció escrita i també de divulgació de la seva tasca investigadora en congressos i trobades formals i informals amb altres investigadors de l’educació.

 

Articles de recerca
 • Pedreira, M., & Lemkow-Tovias, G. (en premsa). Lab 0_6, a STEAM learning space to promote children’s enquiries. In Supporting home environments for STEM.
 • Pedreira, M. (coord.) (2019) Ciència des del néixer. 49+1 propostes en lliure elecció. Barcelona: Graó
 • Lemkow-Tovias, G., & Pedreira, M. (2019). Aprendre ciència des del néixer. Recerca acció al Lab 0_6: dels minerals a la geologia. Barcelona: Col.legi de Químics de Catalunya.
 • Lemkow, G. (2019). Action-Research process to develop and improve an existing display of mineral specimens (sección de libro). En: Davies, D., Howe, A. et al. (en prensa) Teaching Science and Technology in the Early Years (3-7) 3rd. ed. Oxon: Routledge.
 • Pedreira, M. (2018). Intervenir, no interferir. La persona adulta i els processos d’aprenentatge. Guix d’infantil, 96, 9–13.
 • Pedreira, M i Cantons, J. . (2017). Tareas auténticas. La formación que reivierte en la sociedad. Enseñanza de las Ciencias, nº extraordinario, 2001-2007. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/183684?ln=ca
 • Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Learning environments to enjoy science from the youngest ages. Journal of Emergent Science (4) 7-15. Recuperat de https://www.ase.org.uk/journals/journal-of-emergent-science/
 • Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Espacios de ciencia de libre elección: Posibilidades y límites. A M. Quintanilla (Ed.), Enseñanza de las ciencias e infancia (151-168). Santiago de Chile: Bellaterra.
 • Pedreira, M. (2017). El benestar personal dels mestres i les mestres d’infantil. Guix d’infantil, (91), 15-18.
 • Portero, M. i Carballo, A. (2017). Neuroeducació: aportacions de la neurociència als plantejaments educatius. Revista catalana de pedagogia.

 

Congressos
 • Pedreira, M i Cantons, J. (2017) Tareas auténticas: la formación que revierte en la sociedad. (simposi). X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Sevilla.
 • Cantons, J. Brugarolas, I. (2017). Innovar la educación de las ciencias en las primeras edades. STEAMconf Barcelona 2017, Cosmocaixa.
 • Carballo, A. (2017) Aprenem, investiguem, ens relaxem. Congrés educatiu EduMindUp!. Neurociencia en el l’aula. Tarragona

 

Impartició de cursos i seminaris
 • Lemkow, G. “Children’s curiosity in the Lab0_6: Approaching new phenomena to learn Science” Winter School, Libera Università di Bolzano (Bressanone/Brixen, Desembre 2017)
 • Lemkow, G. “Discovering strategies and approaching new phenomena: The Lab 0_6 as a boost for new qüestions”. Birley Community Festival, Manchester Metropolitan University (Manchester, Juliol 2017)
 • Pedreira, M. “Lab 0_6, un espai de ciència per a infants que investiguen”. En “La escuela viva. Montessori, proactividad y descubrimiento” (Castelló de la Plana, juny 2017)
 • Pedreira, M. Ciència sobre rodes. II Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària. Lleida, octubre 2017
 • Pedreira, M. L’avaluació als espais de ciència de lliure elecció. II Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària. Lleida, octubre 2017

 

Premis
 • Premi extraordinari de doctorat corresponent al curs 2015-16 per a Montserrat Pedreira.

 

Col·laboracions internacionals
 • Ponència: Lemkow, G. “Children’s curiosity in the Lab0_6: Approaching new phenomena to learn Science” Winter School, Libera Università di Bolzano (Bressanone/Brixen, Desembre 2017)
 • Ponència: Lemkow, G. “Discovering strategies and approaching new phenomena: The Lab 0_6 as a boost for new qüestions”. Birley Community Festival, Manchester Metropolitan University (Manchester, Juliol 2017)
 • Juny 2017-Seminari amb Isabel Hopwood Stephens per presentar el projecte TAPS (Bath Spa University). Visita a espais de ciència.

 

Assessoria
 • Gabriel Lemkow Tovias: Comissariat de l’exposició”Néixer a Manresa” (Museu Comarcal de Manresa), amb assessorament pedagògic del Lab0_6.
 • Assessors del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa per a la creació d’un espai 0-6.

 

Altres activitats
 • Montserrat Pedreira Àlvarez: Avaluadora en el X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Sevilla, 2017