GRIBiPoFET

GRIBiPoFET

Grup de Recerca i Innovació en Podologia, Biomecànica, Fisioteràpia i Exercici Terapèutic

Equip

GRIBIPOFET és un grup de recerca emergent integrat per 27 investigadors. Liderats per UManresa (UVic-UCC) i amb Xavier Gironès com a investigador principal, compta amb investigadors de la Universitat de Barcelona, EUSES, Podoactiva, Eurecat, IBC...

Recerca

El treball del GRIBiPoFETM se centra en els àmbits següents: Fisioteràpia, Podologia, Biomecànica clínica, Exercici terapèutic, Anàlisi del moviment, Aprenentatge, Neurocognició, Validació de qüestionaris, Activitats d’ensenyament – aprenentatge.

Producció científica

PUBLICATIONS 2020 Escalona-Marfil C, Coda A, Ruiz-Moreno J, Riu-Gispert LM, Gironès X. Validation of an Electronic Visual Analog Scale mHealth Tool for Acute Pain Assessment: Prospective Cross-Sectional Study. J Med Internet Res 2020;22(2):e13468. doi: 10.2196/13468....

L’activitat científica del grup gira al voltant de l’estudi del diagnòstic i tractament de les afeccions neuromusculoesquelètiques prevalents de l’aparell locomotor dins la Podologia i la Fisioteràpia. Es centra en l’anàlisi i l’estudi del moviment, el dany estructural i el dolor percebut tant en les lesions agudes com dins la cronicitat. Contempla l’estudi del cost-efectivitat de protocols de prevenció dins la salut així com d’estratègies terapèutiques ja dins la malaltia. De manera específica el grup participa en la validació i homologació d’eines.

 

Coordinador:

Dr. Xavier Gironès García
xgirones@umanresa.cat