El treball del GRIBiPoFETM se centra en els àmbits següents: Fisioteràpia, Podologia, Biomecànica clínica, Exercici terapèutic, Anàlisi del moviment, Aprenentatge, Neurocognició, Validació de qüestionaris, Activitats d’ensenyament – aprenentatge.