Les línies de recerca del grup se centren en els àmbits següents: simulació, aprenentatge basat en simulació, aprenentatge experiencial, educació superior, didàctica, metodologia docent, seguretat clínica, seguretat del pacient, professionalisme, avaluació de competències.